تحلیل میانمدتی  دلار آزاد تهران 

تحلیل میانمدتی  دلار آزاد تهران 

تحلیل میانمدتی  دلار آزاد تهران 

 

شنبه ۹۹/۰۹/۲۹ ساعت 09:54 به وقت تهران.

 

با سلام با توجه به الگو هایی که در دلار تهران مشاهده میشود در صورتی که دلار نتواند تراز هفتگی در محدوده 26,400 و یا حد اقل تراز روزانه در محدوده 26,000 تومان رو‌پس پس بگیرد و حداقل یک تثبیت روزانه بالای این تراز ندهد ، پتانسیل برای تاچ کردن و حتی شکست خطوط روند ترسیمی که به ترتیت حمایت‌های  25,600-25,100-24,500-23,600  را در مارکت دلار تهران ایجاد کرده اند را دارد ، در نهایت به نظر این اینجانب  کف حمایت 22,500 تومان به این راحتی ها  شکستنی نخواهد بود ،