آپدیت تحلیل  درهم نقدی امارات 

آپدیت تحلیل  درهم نقدی امارات 

☝️آپدیت تحلیل  درهم نقدی امارات 

 ۹۹/۰۸/۱۱ یکشنبه

ساعت 11:00 ق.ظ به وقت تهران 

 

با توجه به نمودار و چارت تحلیلی درهم و سطوح مهم حمایت و مقاومت که در پست های اخیر تحلیل میانمدتی درهم نیز به صورت هایلایت شده در ستون سمت راست تصور نمودار مشخص است 

 

#درهم با از دست رفتن حمایت 7,900

روند نزولی را در پیش گرفته است 

در حال حاضر زون حمایتی 7150-6800 محدوده ایست که ممکن از خریدار ورود کند و مانع ریزش بیشتر شود ولی اگر با ورود بازار ساز  طی روزهای آینده  خصوصا دوروز مانده به انتخابات شاهد شکست پرقدرت منطقه حمایتی فوق باشیم ، 

احتمالا شاهد روییت  حمایت های بعدی دراعداد 6,550 & 6,100 وحتی 5,880 

خواهیم بود ، از منظر تکنیکالی هر گونه ریزشی زیر 5,500 نیاز به کندل هفتگی زیر این تراز دارد و میتواند موقتی باشد مگر اتفاق و فاند اقتصادی سیاسی خاصی رخ دهد .