‎درهم خط روند مهمی رو به بالا شکسته اهداف بالا در محدوده  8800-9400 دارد