تحلیل (میانمدتی) آبشده فردایی

تحلیل (میانمدتی) آبشده فردایی

تحلیل (میانمدتی) آبشده فردایی 

سه‌شنبه ۹۹/۰۵/۰۷ ساعت 00:45 بامداد 

مظنه فردایی روی چارت : 4,657,000 

 

با توجه به آنالیز نمودار قیمتی و‌ سطوح مهم فیبوناچی و همچنین ترندهای مشاهده شده در چارت آبشده ، در صورتی که مارکت مذکور بتواند مقاومت مهم و استراتژیک 4780 را که روز یکشنبه دقیقا به همان سطح حمله کرد را مجددا روئیت و با قدرت عبور کند ،

 

شکست سقف قبلی آبشده به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود ، ودر صورت وقوع چنین رخدادی تمامی اتفاقاتی که در تیرماه ۹۹ در کانال 4م تومان افتاد، اینبار در کانال 5م تومان در مرداد ماه و‌ نهایتا   نیمه شهریور ماه به سرعت تکرار خواهد شد 

 

و سناریوی مشابهی را شاهد خواهیم بود 

 که مقاومت های مهم کانال 5 میلیون به ترتیب : 5260-5447 & 5600-5800 

خواهد بود .