بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین
نمای حدودا 20 روزه ‼️


در صورت شکست یال پایینی کنج که با خط روند ابی رنگ مشخص شده 
فشار فروش روی بازار زیاد خواهد شد، 

همچنین در صورت از دست رفتن 
زون حمایتی هزار دلاری 34,500-33,500

مارکت یک ریزش نسبتا قوی دیگر را تجربه خواهد کرد 

که از منظر تکنیکال اولین ایستگاه پس از شکست کفزون حمایتی سبز رنگ 

محدوده کف کانال 30k میباشد

فعلا محدوده 38,500-39,000  مقاومت محکم و برای صعود بیت نیاز به عبور #پر_قدرت از این ناحیه وجود دارد ‼️

تحلیل های میان مدتی و کوتاه مدتی بیتکوین همچنان پابرجاست 
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ یکشنبه