لایت کوین

لایت کوین

لایت کوین :

وارد محدوده مهم ابی رنگ شده که اگر به کف کانال صعودی یعنی 110 دلار برسد جذاب برا خرید با رعایت حد ضرر 105 و اهداف 140 و 174 خواهد بود.