اتریوم

اتریوم

اتریوم

اتریوم

اتریوم

اتریوم

: به علت واگرایی هایی که در چارت مشاهده میشود احتمال یک اصلاح دیگر تا محدوده  1100-1150 همچنان دور از ذهن نمیباشد . 99/11/08  آخرین قیمت صرافی BITSTAMP 1300$🇺🇸