آپدیت تحلیل میانمدتی سکه امامی

آپدیت تحلیل میانمدتی سکه امامی

‎☝️آپدیت تحلیل میانمدتی سکه امامی

‎یکشنبه 99/10/21

‎ساعت  23:05 به وقت تهران 

‎ آخرین قیمت : 11,230,000

 

‎چارت بلند مدت سکه امامی،  همچنان  نشان دهنده این مطلب است که مارکت در کانال نزولی میانمدت سه ماهه با فشار فروش در برخوردها به یال بالایی همراه است . 

 

‎ از  این لحظه به بعد سکه‌ی بالای 12 م تومان قطعا نیاز به یک فاند خبری  مهم در بازه میانمدت بالای ۳ ماه خواهد داشت. 

‎ چون هر بار که به سقف کانال مجدد واکنش نشان میدهد اعتبار خط روند بالایی کانال بیشتر میشود؛. و بحث فاند ناشی از تکنیکال که دیروز هم راجع به اون صحبت کردم  و فشار فروش حاصل از این الگوی نزولی در بازار حاکم تر و پر نفوذ تر خواهد شد . 

 

‎👈در مجموع محدوده زون حمایتی 10,500-9700 منطقه کم ریسک برای ورود خریدار نقدی سکه میباشد .

 

‎مطالب فوق صرفا نظر شخصی تحلیل گر است و مسئولیت برداشت و‌ عملکرد هر شخص در بازار سرمایه در تمام مراحل به عهدی خود فرد است. 

 

@