تحلیل میانمدت آبشده اتاق ( فردایی سابق)

تحلیل میانمدت آبشده اتاق ( فردایی سابق)

تحلیل میانمدت آبشده اتاق ( فردایی سابق)

شنبه ۹۹/۱۰/۰۶ ساعت 09:40 ق.ظ تهران 

آخرین قیمت ثبت شده: 4,980,000ت

 

طبق مشاهدات بنده از چارت و نمودار قیمت در نمای حدودا یک  ساله☝️ 

 

این مطلب روشن میشود که  تا زمانی که مارکت آبشده یک بار دیگر زیر 4,600,000 نیاید از ریزش سنگین خبری نخواهد بود و  حتی روئیت  محدوده 4,600 نیز مستلزم تثبیت یک کندل روزانه زیر 4,870,000 میباشد که طی یک ده روز گذشته چنتین اتفاقی ثبت نشده است، 

 

 و همچنین برای اطمینان از یک صعود دیگر درمارکت آبشده نیاز به یک صعود و عبور پر قدرت از محدوده و باند مقاومتی بسیار مستحکم 5,050-5,140 میباشد ،

 

که در صورت بروز چنین شرایطی آبشده میتواند‌ یکبار دیگر سطوح مهم 5300-5450 را لمس نماید که از دید تحلیل میانمدت محل ایده‌آل برای سیو سود خریداران نقدی که ماه گذشته با سیگنال خرید ما در محدوده 4400-4500 خرید خوبی را برای بازه میان مدتی  انجام داده اند میباشد .