توافقات ۸ بندی صرافی‌ها با بانک مرکزی

توافقات ۸ بندی صرافی‌ها با بانک مرکزی

توافقات ۸ بندی صرافی‌ها با بانک مرکزی

کانون صرافان ایران، برای ثبات بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی همراه است و به‌منظور استفاده از پتانسیل صرافی‌های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه‌ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده‌ای منتج شد.