آپدیت تحلیل و استراتژی معاملاتی انس برای امروز تا آخر این هفته

آپدیت تحلیل و استراتژی معاملاتی انس برای امروز تا آخر این هفته

آپدیت تحلیل و استراتژی معاملاتی انس برای امروز تا آخر این هفته 

دوشنبه ۹۹/۰۹/۲۴ 

ساعت 15:55  

قیمت این لحظه : 1827$🇺🇸 

 

فروشندگان مارکت انس جهانی طلا هنوز قدرت شکستن حمایت مهم 1820 را از خود نشان نداده اند 

و خریدار و‌ نوسانگیر هفتگی و اسکالپ میتواند با استاپ 1820 

فعلا خریدار مارکت باشد . 

اهداف 🎯👇

1833

1844

1854