تحلیل هفتگی انس جهانی طلا

تحلیل هفتگی انس جهانی طلا

تحلیل هفتگی انس جهانی طلا 

سه‌شنبه ۹۹/۰۷/۰۸ 

ساعت 11:45 ق.ظ به وقت تهران 

 

قیمت این لحظه : 1880$ 

 

طبق مشاهدات صورت گرفته و آنالیز چارت قیمتی انس همانطور که در تحلیل قبل نیز اشاره شد در روند ریزشی هفته گذشته انس از 1930 تا 1848 که در فاصله کمتر از 48 ساعت رخ داد در محدوده کانال 1840 منتظر یک واکنش قطعی و برگشت با بالا بودیم  که دقیقا👌 طبق تحلیل اتفاق افتاد ، و پولبک دیشب تا محدوده 1887 حدودا 40 دلار از حدودا 90$ ریزش شارپ هفته گذشته برگشت خورد ، 

 

در حال حاضر تا یک تثبیت 4 ساعته کامل زیر 1865 و یا یک ثتبیت روزانه کامل بالای 1928$ نمیتوان راجع به ادامه روند میانمدت اظهار نظر قطعی نمود ، 

اما به صورت اسکالپ تا یک تثبیت یک ساعته زیر 1969 و یا چهار ساعته زیر 1965 نداشته باشیم بسته به تایمفریمی که ترید میکنید میتوانید با استاپ همین اعداد خرید های اسکالپ به اهداف👇 

1890

1897

1904

1910

1918 

داشته باشید.