تحلیل میان مدت انس جهانی طلا

تحلیل میان مدت انس جهانی طلا

تحلیل میان مدت انس جهانی طلا 

 

جمعه ۹۹/۰۶/۲۱  

ساعت 12:20 به وقت تهران 

11 September 2020 

 

♦️مارکت انس طلا در حال آماده شدن برای یک صعود بزرگ !! 

 

در اشل میان مدت انس رشد بسیار خوبی طی ۶ ماهه گذشته تا ماه قبل و روییت سقف 2075$ داشته و در حال حاضر پنجمین هفته‌ای است که در حال استراحت در محدوده  1920 که سقف تاریخی سال 2011 میباشد و طی تحلیل های قبل نیز عرض شد که سقف قدیمی  تبدیل به کف جدید خواهد شد ماندگار شده است و در حال نوسانات رنج در کنج هایی‌است  که نمودار ایجادنموده است ، 

 

از منظر تکنیکالی و تحلیل گذشته بازار معمولا پس از خروج نمودار قیمت از انتهای کنج ها نواسانات پر هیجان تر و شدید تری را شاهد بوده‌ایم ، 

 

در آخر به این نکته بسنده میکنم ،  از نظر نگارنده مطالب تحلیلی فوق؛  در صورت شکست کف حمایتی 1900 و کاهش قیمت  و  روند ریزشی چندان دوامی نخواهد داشت ولی در صورت صعود ممکن است اعداد کانال 1900$ به سختی‌ و یا حتی دیگر روییت نگردد.