تحلیل هفتگی انس

تحلیل هفتگی انس

تحلیل هفتگی انس 

چهارشنبه ۹۹/۰۵/۰۱ 

ساعت 09:01 ق.ظ به وقت تهران 

قیمت فعلی رو چارت : 1856$

 

انس جهانی در محدوده 1866 احتمالا سقف این هفته رو تاچ کرد و در حال حاضر در محدوده 1856 در حال نوسان میباشد تمام اندیکاتور ها از دیشب اشباع خرید را نشان میدادند و اگر قرار بر این باشد که رشد ادامه پیدا کند یا در همین  محدوده اصلاح زمانی نیاز دارد که تا آخر هفته را میطلبد  یا باید اصلاح قیمتی خوب داشته باشد  . این حالت رشد رالی انس معمولا کم اتفاق می افتد   ، البته در تحلیل یکشنبه شب انس عرض شد که این هفته در ابتدا رشد انس رو خواهیم داشت و  بعد اصلاح ولی این شدت رشد 60 دلاری طی دو روز اول قابل پیش بینی نبود . 

اما در حال حاضر سیگنال فروش با حد ضرر 1866 فعال شده به اهداف 1845-1835