تحلیل سکه امامی (میانمدت )

تحلیل سکه امامی (میانمدت )

تحلیل سکه امامی (میانمدت ): 
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 
آخرین قیمت : 10,970,000


طی روند نزولی ۵الی۶ ماه گذشته سکه امامی داخل یک کانال نزولی قرار داشته ‌‌و تمام  موج های اصلی صعود🎢 مثل موج بهمن ماه ۹۹ و موج صعودی نیمه اردیبهشت امسال تا اویل خرداد ، با برخورد به سقف این کانال نزولی دچار ریزش شدند، 

از حدودا یک ماه قبل و از زمانی که سکه مجدد کانال 10,800 را پس از ریزش شدید فردای #انتخابات ۲۸ خرداد پس گرفت!   

👈تمایلات برای تعویض کانال و‌ تعبیر بهتر خروج از کانال نزولی بیشتر شد☝️
 
از دیروز نیز با یک حرکت قوی سکه به صورت کاملا مشهود از سقف کانال نزولی خود جدا شده ‼️🔥 

و‌ میتواند طبق مسیر پیش بینی شده تا محدوده کانال 12 میلیون تومان نیز پیش برود 

این صرفا یک تحلیل شخصیت و‌معامله گران میبایست بر اساس اصول ترید و‌ رعایت استاپ منطقی سرمایه خود را در این مسیر مدیرت کنند