بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین :
قیمت این لحظه : 37,247$🇺🇸
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت 19:00

  اگر  رو خرید هستید 

میتوانید با استاپ 36,300 خرید ها رو‌حفظ کنید  

استاپ میانمدتی تر ‌ و همچنین با ریسک بالاتر برای خریدارن 35,500$میباشد ‼️ 

در صورت انجام کلوز دیلی فردا جمعه 11 Jun 
بالای 36,700$🇺🇸 
فشارفروش تا حدود زیادی از روی بازار برداشته خواهد شد ‼️

ولی در صورتی که حمایت اصلی ذکر شده یعنی 36,300  و همچنین 35,500 از دست برود 

و تثبیت روزانه مورد اشاره برای فردا جمعه 1400/03/21 نیز انجام نشود ، 

این رشد خوب همان پولبک به خط روند شکسته شده  تا محدوده 38-39k تلقی خواهد شد . 
و مجددا یک موج کاهشی دیگر به هدف #شکست کف کانال 30k را پیش رو ‌خواهیم داشت .